Räntefonder

Oavsett om du är medveten om det eller inte, så jobbar  law of attraction” eller attraktionslagen, som den kallas ibland på svenska, i varje ögonblick av ditt liv. Människor i ditt liv, grannarna där du bor och arbetskamraterna på jobbet är alla resultatet av attraktionslagen i ditt liv. Allting från människorna i ditt liv, pengarna i ditt liv och din hälsa är resultatet av hur i synk du är med energin av välbefinnande. 

Men om du lyckas att ”alligna” dig med rätt energier och den frekvens som det du vill ha har så är det inte alls särskilt svårt att lyckas attrahera sådant du vill ha in i ditt liv. Om det är pengar och investeringar du är intresserad av så varför inte börja att tänka och känna positiva tankar och känslor om detta.  

Investeringar är normalt kanske en tuff bransch men varför inte ta universum till din hjälp och försöka att nå dina mål snabbare och oftare? Eller ännu bättre, kan vi kanske använda attraktionslagen för att tjäna pengar hela tiden? 

Attraktionslagen säger att allt och allt du uppmärksammar och samtidigt har en matchande tanke och känsla för kommer att manifestera och hitta sin väg in i din fysiska tillvaro. 

Om du verkligen är allvarlig med din framtid och dina intressen, gå ner och öppna ett mäklarkonto. Lägg så mycket pengar du kan i det, även om det bara är tio dollar, och börja. 

Något som är bra att börja med och som kommer att passa extra bra nu när ekonomin och konjunkturen ser ut som den gör är räntefonder. På finansrapport har vi mycket information om räntefonder. Vi kommer även att gå igenom det utförligt nedan. 

Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldsväxlar, statsobligationer och företagsobligationer. För privatpersoner är räntefonder ett bra alternativ till att köpa värdepappren direkt eftersom det ofta krävs mycket stora minsta placeringar. 

Räntefonder är ett intressant alternativ för den som söker ett alternativ till sitt klassiska sparkonto. Denna kategori av fonder handlas via en värdepappersportfölj och fonderna återfinns hos diverse aktiemäklare och banker. De värdepapper som utgör innehaven i räntefonder handlas på räntemarknaden. 

Här sätts olika kurser på daglig basis och utvecklingen kan vara både negativ och positiv. Fondens tillgångar förvaltas huvudsakligen i företagsobligationer samt obligationer. Enligt ekonomisk teori ska räntefonder vara mindre volatila än aktiefonder, med andra ord förväntas de vara mindre riskfyllda. En viktig skillnad mellan räntepapper och aktier är att värdet på ett räntebärande papper ökar när styrräntan går upp. Du kan läsa mer om detta här på backlinken. 

Korta räntefonder har en löptid som är kortare än ett år. Tack vare den korta löptiden är risken liten och priset på fondandelarna påverkas inte så mycket av hur räntan rör sig. 

Långa räntefonder har en löptid som är minst ett år och de är känsligare för ränterörelserna. När räntan stiger sjunker värdet på fonden. Dessa fonder kallas även för obligationsfonder. 

Företagsobligationsfonder är räntefonder som investerar i obligationer som företag ger ut. Risken är mycket högre än för statspapper, vilket avspeglas i räntan, som vanligtvis är högre.