11 “Jag är” affirmationer som skapar förändring

Jag är. Två kraftfulla ord, eftersom det du sedan lägger till formar din verklighet” – Okänd

Ord har en enorm makt, och därför vara mycket försiktig med vad du ansluter till din “JAG ÄR”..eftersom du är den enda person som har fullständig makt över ditt liv! Ingen annan, bara du.

attraktionslagen

Jag är tacksam för mitt liv och alla möjligheter jag har

attraktionslagen

Jag förbättrar mig själv varje dag

attraktionslagen

Jag är mer än nog

attraktionslagen

Jag är modig och självsäker

attraktionslagen

Jag är en pengar magnet

attraktionslagen

Jag är fast besluten att förändra mitt liv till det bättre

attraktionslagen

Jag är redo att acceptera kärlek i mitt liv

attraktionslagen

Jag är älskad

attraktionslagen

Jag är öppen för nya möjligheter

attraktionslagen

Jag är intuitiv och tror på mina drömmar

attraktionslagen

Jag är fokuserad och ihärdig