CBD och CBD-olja

Människor har använt cannabis under i tusentals år. Detta på grund av de psykoaktiva och terapeutiska egenskaper hos cannabis. I sitt naturliga tillstånd kan cannabisplantan bli upp till fem meter hög. Den blommar från slutet av sommaren till senhösten. Det allra tidigaste omnämnanden man hittat om cannabis är på kinesiska och skrivet ca 2800 f.Kr. Plantan växer vilt i många asiatiska länder, men anses ha sitt ursprung i Indien. Civilisationer runt om i världen har genom åren använt cannabis i flera syften, bland annat religiösa, medicinska och avkopplande.

I vissa länder kan cannabis skrivas ut av läkare. Ofta ges det till patienter med svåra sjukdomar som MS, HIV och cancer. Det används ofta som ersättning för smärtstillande medel som morfin då det ger bra effekt mot smärta och anses ge mindre biverkningar än traditionella läkemedel. Cannabis sägs också vara nyttigt för hjärtat och påstås faktiskt ge samma resultat som om man regelbundet skulle träna på gymmet!

Hur använder man CBD?

Vad är det?

CBD ingår som en av flera föreningar som kallas cannabinoider som finns i cannabisväxten. På senare tid har det forskats mycket om den och flera studier visar på den positiva terapeutiska effekten. I vardagligt tal brukar man helt enkelt använda benämningen CBD som en förkortning för cannabidiol.

Enkelt uttryckt kan man säga att CBD är en koncentrerad form av cannabinoider. Man måste dock vara medveten om att koncentrationerna och hur man använder dem varierar.

Är det samma som marijuana?

Nej, det är inte samma sak.

I cannabis finns en förening kallas THC. Detta är den aktiva beståndsdelen i marijuana. Marijuana innehåller i själva verket både CBD och THC. Effekterna av dessa skiljer sig dock åt.

Den som röker THC  får en s.k. “hög” effekt. Cannabidiol däremot är inte psykoaktivt, vilket innebär att det inte påverkar sinnena hos den som använder det. Man blir alltså inte ”hög” av olja.

Kroppen blir dock positivt påverkad. Enligt forskningen finns det också flera medicinska fördelar hos den.

Ingen drog

Cannabidiol är alltså ingen drog. Det kan inte användas i berusningssyfte eftersom den inte ger några sådana effekter. Användningsområdet är helt och hållet terapeutiskt för kroppens välbefinnande. 

Det finns att få i ett flertal olika former. Det man kanske oftast ser är olja, som finns i olika styrka. Men det finns också som te och godis. För utvärtes bruk finns det i även i form av hudkräm.

Var kommer den ifrån?

CBD utvinns från cannabisplantan. Ibland kallar man cannabisväxten för marijuana eller hampa baserat på hur mycket THC som ingår. I den cannabidiol som säljs i Sverige ligger THC-innehållet alltid på mindre än 0,2%, vilken är den lagliga gränsen här. 

Skillnad mellan droghampa och industrihampa

Notera att industrihampa och droghampa inte är samma sak. Industrihampa används enbart för att utvinna CBD-olja. Droghampa däremot innehåller THC och är den som odlas för framställning av psykoaktiv cannabis (som exempelvis marijuana och hasch).

Hur fungerar det?

Alla typer av cannabinoider kopplas till vissa specifika receptorer i kroppen för att åstadkomma särskilt effekt. Och detta gäller även för CBD och CBD-olja. Kroppen producerar förresten själv vissa typer av cannabinoider. Dessutom finns det i kroppen två kraftfulla receptorer för CBD: CB 2-receptorer och CB1-receptorer.

När det gäller CB1-receptorer finns de i hela kroppen, även i hjärnan. De man hittar där hjälper till att hålla igång sådant som minne, hunger, tankeförmåga, humör, känslor, smärta och rörelse. Och det är dessa receptorer som THC ansluter till. 

CB2-receptorer däremot är rikligt förekommande i vårt immunsystem och påverkar smärta och inflammation. Det är därför CBD och CBD-olja fungerar så effektivt för kroppen, med allt från att lindra smärta till att dämpa ångest.