7 kraftfulla tips för positivt tänkande

Är ditt glas halvtomt eller halvfullt? Hur du svarar på denna uråldriga fråga om positivt tänkande kan säga en hel del om hur du ser på livet, och dig själv.

Man kan beskriva positivt tänkande som positiva tankebilder, positivt självprat eller allmän optimism. Men detta är trots allt generella och tvetydiga koncept. Om du vill effektivisera ditt sätt att tänka och bli mer positiv behöver du konkreta exempel som vägleder dig genom processen.

“När du tänker positivt så händer bra saker.” Matt Kemp

Inled dagen med positiv självbekräftelse positivt tänkande

Sättet du påbörjar morgonen avgör dagens stämning. Har du någonsin vaknat sent, fått panik och sedan känt som att inget bra kommer att hända på hela dagen? Detta beror med största sannolikhet på att du inledde dagen med en negativ känsla, och en pessimistisk utgångspunkt som sedan präglade varje händelse och upplevelse.

Istället för att låta en liknande händelse kontrollera dig, inled dagen med positiv självbekräftelse. Prata med dig själv i spegeln, även om det känns löjligt. Använd uttryck så som ”Idag kommer att bli en bra dag” eller ”Jag kommer att vara fantastisk idag”. Du kommer att förvånas över hur mycket din dag förbättras.

Fokusera på de bra sakerna

Du kommer oundvikligen att uppleva hinder under dagen — det finns ingen perfekt dag. När du möter utmaningar, fokusera på fördelarna. Oavsett hur små eller oviktiga de verkar. Om du, till exempel, hamnar i en bilkö, fokusera på hur mycket tid du kommer att få till att lyssna på resten av din favoritpodcast.

Om en särskild produkt är slutsåld i butiken, fokusera på hur roligt det kommer bli att få testa något nytt.

Hitta humor i dåliga situationer

Tillåt dig till själv att uppleva humor, även i de mörkaste och svåraste situationerna. Påminn dig själv om att situationen förmodligen kommer att förvandlas till en dråplig berättelse, och försök att skämta om den.

Lär dig av dina motgångar

Du är inte perfekt. Du kommer att göra misstag och uppleva misslyckanden i flera olika sammanhang, på olika jobb och i samröre med olika människor. Istället för att fokusera på hur du misslyckades, skifta tankekraften till vad du kommer att göra nästa gång — lär dig av dina motgångar.

Förvandla negativt självprat till positivt självprat

Negativt självprat kan snabbt bli en dålig vana som är svår att märka. Du kanske alltid tänker att du är dålig på något eller att du inte borde ha testat en viss sak. Men dessa tankar internaliseras som känslor, och riskerar att befästa en negativ självbild.

När du upptäcker att du gör detta, sluta upp och ersätt det negativa budskapet med ett positivt. Lås oss ta två exempel. Tanken att du är dålig på något kan förvandlas till idén att du blir bättre med träning. Att du inte borde ha testat en viss sak kan förvandlas till känslan att utkomsten kanske blir bättre nästa gång.

Fokusera på här och nu

Jag menar verkligen här och nu — inte veckodagen och inte timmen, utan just detta ögonblick. Du kanske nyss har blivit utskälld av chefen, men vad är det precis här och nu som är så negativt? Glöm bort de kommentarer du fick för fem minuter sedan.

Glöm bort de kommentarer du kanske får om fem minuter. Fokusera på just detta unika ögonblick. I de flesta fall så kommer du att märka att saker inte är så illa som du tänkt dig.

Hitta positiva vänner, stöttepelare och medarbetare

När du omger dig med positiva personer så kommer du att få uppleva positiva synsätt, positiva berättelser och få positiv bekräftelse. Deras positiva ord kommer sjunka in och påverka ditt eget sätt att tänka, vilket i sin tur påverkar dina egna ord och bidrar till gruppens positivitet.

Det kan vara svårt att hitta positiva personer, men du måste göra dig av med den negativitet som faktiskt finns i ditt liv innan den tar över dig. Gör vad du kan för att öka andra positivet, och låt deras positivitet påverka dig.

I stort sett alla, i varje given situation, kan använda sig utav dessa lärdomar och förbättra sin positiva inställning. Precis som man kan tro så ger positivt tänkande en sorts ränta på ränta-effekt, där fördelarna växer i takt med att man bygger upp sin positivitet.

“Du kommer att behöva genomlida tuffa tider – så är livet. Men jag säger ‘Inget händer mot dig, det händer för dig.’ Se det positiva i negativa händelser.” Joel Osteen