Vad är attraktionslagen och hur man använder den

Du hör säkert ofta folk prata om hur mycket otur de har samt hur det känns som att de är dömda att gå genom livet med en negativ händelse efter en annan. Vad många inte förstår är att våra liv i huvudsak styrs av en serie av universella lagar.

Några av dessa, så som tyngdlagen, är välkänd och erkända av alla medan andra, så som attraktionslagen, är mindre känd eller helt enkelt ignoreras.

attraktionslagen

En person begränsas endast av de tankar han väljer.

När vi pratar om attraktionslagen menar vi inte attraktion till en annan person, utan snarare hur dina handlingar drar till sig ting som är likadana. T.ex. om du konstant pratar om hur mycket otur du har och har en negativ „vibb“, så skapar du en hel värld av negativitet kring dig.

Det skulle vara logiskt att andra negativa „vibbar“ fäster sig till det du har skapat för att göra en större och obehaglig aura omkring dig. För många låter det löjligt eftersom det är något som de inte kan se, men det förklarar verkligen hur människor antingen anses vara antingen lyckliga eller olyckliga.

Det finns massa olika former av posItiva och negativa tankar och känslor som snurrar omkring i vårt universum och du kommer att attrahera några av dessa med dina handlingar. Om du anser dig vara en olycklig person, tänk då på en gång som något positivt hände dig. Håll sedan den tanken i ytterligare minst 45 sekunder eller längre.

[AdSense-B] 

Detta gjorde dig troligtvis väldigt glad och fick dig att känna något positivt om dig själv och din situation. Vi kan nästan garantera att du gick igenom en liten strimma av lycka innan du återigen började ifrågasätta din lycka. När negativiteten kom tillbaka så återfördes din polaritets attraktion.

Vad vi föreslår här är att det inte finns någon egentlig tur. Genom att förstå attraktionslagen kan du ha i kontroll över ditt liv och få lite hjälp från universum genom att försöka uppnå dina önskningar och mål.

Det kan vara svårt till en börja men när du inför detta som vana kommer du snabbt att upptäcka att positiva tankar kommer lätt, och därmed också som det du önskar dig. Allt som tidigare verkat komplicerat och orealiserbart blir enkelt och uppnåeligt. “Det stora” blir litet och “det dyra” blir billigt.

attraktionslagen

Du blir vad du tänker.

Försök att rensa ditt sinne när du gör detta så att du kan fokusera på det du vill. Den viktigaste huvudbeståndsdelen är att veta vad du vill ha i ditt liv och agera som om det redan har hänt.

Du hoppas eller önskar inte något när du gör detta utan föreställer dig att det redan har hänt. Du måste tro på att ingenting kan stå i vägen för vad du vill samt att allt du önskar dig kommer att bli sanning – oavsätt vad.

Dessa positiva tankar sänds ut i universum där de sedan kommer att locka till sig andra positiviteter. Berätta eller skriv ner dina önskemål om du vill ha en mer konkret form av positivitet. Använd alltid positiva fraser, så som; jag är eller jag har i stället för jag hoppas och jag kommer att.

Börja använda lagen om attraktion medvetet och nå dina drömmar här och nu! Universum kommer att svara eftersom att attraktionslagen ger det positiva som du alltid har velat ha.