Drömmar om döden – Vad betyder det att drömma om döden?

Drömmar om döden är väldigt obehagliga och läskiga, speciellt om du drömde om döden för någon som är mycket nära dig, till exempel din vän, en familjemedlem eller ditt husdjur. Döden är ett ämne som alla försöker undvika. Men hur är det med drömmar om döden? Menar de egentlig död eller talar den här drömmen bara till oss genom symboler?

Drömmar om döden handlar ofta om något slut, omvandling eller rädsla, och det kanske inte bara är rädslan för döden som sådan. Om du är rädd för döden eller ofta tänker på något relaterat till döden, är dina drömmar en återspegling av dina tankar. Våra tankar översätts ofta till drömmar, och om du tänker på något alldeles för ofta kan du drömma om det mycket ofta, om inte varje natt.

Drömmar talar också till oss genom symboler, därför betyder döden inte nödvändigtvis faktisk död, utan slutet på en fas, rädsla, felaktiga beslut, betydande livsförändringar eller några problem, särskilt om detta är en återkommande dröm. Drömmar om döden kan också bara betyda att vi saknar något eller någon eller att slutet på något gammalt närmar sig, och samtidigt är början på något nytt precis runt hörnet.

Vad betyder drömmar om döden? Läs nedan.

drömmar om döden

Dröm om din partner som är döende

Sammanfattning: Du är rädd för ditt eget misslyckande i förhållandet.

Om du drömde om din partners död – flickvän eller pojkvän, betyder det att du gör för mycket för dem. Anledningen till att du gör detta härrör dock från rädsla eller ångest snarare än av fri vilja. Kanske är du rädd att om du inte gjorde så mycket för dem, skulle de inte vara med dig eller de skulle sluta älska dig. Du är rädd för ditt eget misslyckande, vilket kan leda till ett uppbrott. Sluta agera av rädsla och låt ditt förhållande gå. Vad som är tänkt att hända kommer att hända.

Drömmen om att en nära och kära ska dö är ofta resultatet av din rädsla för separation eller att de inte längre älskar dig som de gjorde i början av ett förhållande. Om det här är en återkommande dröm är det dags att prata med din partner och prata öppet om vad som behöver ändras.

Dröm om ett barn som dör

Sammanfattning: Du saknar din barndom och de känslor som är förknippade med den. Framgångsrik lösning på problemet.

Drömmen om ett döende barn talar inte på något sätt om barnets död. Istället är det ditt ungdomliga och energiska inre barn som dör eller redan dött. Du är förmodligen så upptagen att du inte har tid för kul, äventyr och allt som ger dig en känsla av frihet.

I positiv bemärkelse kan det betyda att du framgångsrikt kommer att lösa inkommande problem. Istället är ett barns död i denna mening början på ett problem som du lyckades lösa eller avsluta innan det fick en dimension.

Dröm om en familjemedlems död

Sammanfattning: Fel beslut.

En döende familjemedlem eller en nära och kära i en dröm symboliserar vanligtvis oförmågan att fatta rätt beslut. Du kan möta en stor förändring i ditt liv och du måste fatta rätt beslut för att få bästa möjliga resultat.

I positiv bemärkelse betyder den här drömmen vanligtvis att de negativa aspekterna som du ärvt från dina föräldrar (som girighet, avundsjuka, dåliga matvanor ..) inte längre identifierar dig. Det kan vara den girighet du ärvt från din far eller de dåliga vanor som din mor har lärt dig kan slutligen sluta, eller så bestämmer du att du inte längre vill ha dessa egenskaper du har från dina föräldrar.

Sist men inte minst kan det också betyda att om din förälder eller en älskad redan har dött, saknas du och drömmar är ett sätt att komma ihåg dem eller kommunicera med dem.

Dröm om din egen död

Sammanfattning: Ditt “gamla jag” dör. Omvandling. Livsförändring. Livslängd

Att se din egen död är en ganska vanlig dröm och markerar en ny början; “döden” av ditt gamla jag; självutveckling. En del av din personlighet dör. Du kan ha denna dröm när du är sjuk; det betyder att du börjar läka. Om du har denna dröm när du har mycket stress betyder det att stress kommer att sluta snart och du kommer att må bättre, eller att den tunga belastningen du har haft länge kommer snart att falla av axlarna.

Har du någonsin hört att drömmar har motsatt betydelse? Denna dröm kan vara ett bra exempel. Vissa kulturer tror att om du dör i din dröm, förskuggar det ett långt liv.

Psykologiskt kan denna dröm också innebära att du är mycket oroad över din hälsa. Kanske har du en dålig vana eller medvetet gör något som har en förödande effekt på din hälsa. Dessa tankar och känslor projiceras sedan i dina drömmar.

Dröm om en ex döende

Sammanfattning: Släppa din ex-partner.

Du äntligen gå vidare från ditt ex. Döden i din dröm symboliserar slutet, en tjock svart linje bakom ditt tidigare förhållande. Om du inte längre är i ett förhållande med din tidigare partner men har ofta tänkt på dem eller varit beroende av dem, innebär den här drömmen att du äntligen släpper och öppnar ditt hjärta för att älska igen.

Dröm om någon som nyligen har gått bort

Sammanfattning: Du har ännu inte accepterat det faktum att personen är död.

Dröm om någon som nyligen har gått bort innebär att du fortfarande känner som om personen levde, eller om du fortfarande har mycket levande minnen av dem. Denna dröm kan också innebära att du ännu inte har kommit överens med din älskade död, eller kan inte acceptera att de inte längre lever. Denna dröm är inte ovanlig eftersom det är en del av sörjande processen. Ur en psykisk synvinkel kan denna dröm innebära att en person som nyligen har dött kommunicerar med dig genom drömmar.

Dröm om din väns död/bästa vän

Sammanfattning: Starkt band med din vän. De saknar dig.

När jag drömde om min väns död för en tid sedan blev jag chockad och visste inte vad jag skulle tänka på drömmen. Om du hade samma dröm, oroa dig inte. Det finns ingen anledning till panik. Drömmar om din väns död symboliserar det starka bandet och sambandet med dem och att de saknar dig eller ofta tänker på dig.

Om det är en vän som bor långt borta eller om du inte har sett på länge, ta din tid och ring dem eller SMS:a dem.

Detta är en översatt version av vår originalartikel på engelska: Most Common Dreams About Death