Liczba życia – Jak obliczyć swoją drogę życia i co to znaczy?

Liczba drogi życia wyznacza kierunek (czyli drogę) życia wskazując z jakim potencjałem przyszedłeś na świat. Jest ona niezmienna (mamy tylko jedną datę urodzenia). Liczby drogi życia są istotne w numerologii partnerskiej, w której porównujemy je do siebie analizując wzajemne powiązania wpływające na relacje w związkach pomiędzy ludźmi.

Oczywiście jest to tylko główny kierunek, wyznacznik, który tylko określa pewne zdolności i cechy. Dopiero szczegółowa analiza i interpretacja powiązań całego diamentu życia, w tym wyznaczenie określonych zdarzeń (które nas kształtują w indywidualny sposób)- pozwala na sporządzenie osobistej i dokładnej analizy.

Liczba życia

Jak obliczyć liczbę drogi życia?

Dodajemy do siebie kolejno liczby dnia, miesiąca i roku urodzenia. Potem sprowadzamy wynik do liczby jednocyfrowej (chyba, że wychodzą tzw. liczby mistrzowskie czyli 11, 22, 33).

Przykład: data 17.04.1981 | Obliczenie 1+7+4+1+9+8+1=31=3+1=4. Liczba drogi życia osoby urodzonej 17.04.1981 roku wynosi 4. Popularnie mówimy o takiej osobie, że jest czwórka.

Mamy więc dziewięć podstawowych liczb (1,2,3,4,5,6,7,8,9) oraz liczby mistrzowskie.

Liczba mistrzowska – Przykład: data 17.06.1995 | Obliczenie 1+7+6+1+9+9+5=38=3+8=11 (jedenastek nie redukujemy już do 2.) Liczba drogi życia osoby urodzonej 17.06.1995 wynosi 11.

Osoby, których droga życia wynosi:

Droga życia 1

To ludzie odważni i samodzielni. Działają w sposób szybki i impulsywny. Nastawione na swoje potrzeby i ich realizowanie. Mogą więc narzucać innym swoje zdanie. Jedynki w pracy często są liderami, szefami. Potrafią w zdecydowany sposób kierować grupą innych osób. Ponieważ ich działanie opiera się na szybkości i odwadze- przeważnie lubią sport. Jako dzieci mogą mieć problemy, gdyż niełatwo poddadzą się autorytetom.

Droga życia 2

To osoby ugodowe, wrażliwe i czułe. Często o rozmarzonym usposobieniu, nie potrafiące walczyć i rządzić. Dlatego łatwo podporządkowują się innym, a nawet wycofują w obliczu agresji, czy zagrożenia. Posiadają dużą intuicję i potrafią wyczuć każdy fałsz i kłamstwo.

Droga życia 3

To osoby komunikatywne, wesołe, rozmowne i towarzyskie. Nastawione optymistycznie do życia, często mają wiele pomysłów. Lubią błyszczeć w towarzystwie, lub nawet popisywać się, pragną bowiem wzbudzać podziw otoczenia. Na co dzień mogą być rozrzutne.

Droga życia 4

To osoby poważnie podchodzące do życia. Przywiązane do tradycji, rozsądne, przeważnie sprawdzą wszystko kilka razy, zanim podejmą decyzję. Pracują powoli, ale wytrwale, co przynosi dobre rezultaty. Budzą zaufanie innych osób. Jednak potrafią być drobiazgowe i krytyczne. Nie zawsze potrafią okazywać uczucia, dlatego odbierane są zazwyczaj przez otoczenie jako osoby chłodne i powściągliwe.

Droga życia 5

To osoby energiczne, które wszędzie dobrze się czują. Lubią nieznane wyzwania, nowe miejsca. Trudno jest im skoncentrować się na jednej rzeczy. Często dużo mówią, co niekoniecznie ma odzwierciedlenie w praktyce. Piątka jest zazwyczaj lubiana, gdyż łatwo nawiązuje kontakty towarzyskie. Jednak tempo życia, które prowadzi, sprawia, że może być nerwowa.

Droga życia 6

To osoby opiekuńcze, przywiązujące wielką wagę do harmonii w swoim otoczeniu. Chętnie zajmują się rodziną . Są zrównoważone, ciepłe, lubią pracować i przebywać w domu. Satysfakcję sprawia im organizacja życia rodzinnego.

Droga życia 7

To osoby filozoficznie podchodzące do życia. Kierują się własnym systemem wartości, bardzo sprawiedliwe, wyczulone na kłamstwo i oszustwa. Cechuje je upór, są też często zamknięte w sobie, co sprawia, że mogą czuć się samotne.

Droga życia 8

To osoby ambitne, zainteresowane materią. Ważną rolę w ich życiu odgrywa kariera, często za wszelką cenę dążą do sukcesu. Ósemki to silne i wymagające osobowości. Często zaniedbują życie duchowe, a ważne jest dla nich, aby łączyły materię z duchowością, gdyż w ten sposób mogą osiągnąć pełnię i szczęście.

Droga życia 9

Mogą sprawiać wrażenie oderwanych od rzeczywistości. Dziewiątka ma poczucie, że wszystko wie najlepiej. Często faktycznie posiada wrodzoną dużą mądrość, którą stara się przekazywać innym. Dziewiątka dużo i chętnie pomaga innym, jest przy tym prostolinijna i czasami łatwowierna. Bardzo lubi być doceniana i podziwiana, dlatego mocno przeżywa każde niepowodzenie.