Pozitivne afirmacije za zdravlje

Pozitivne afirmacije su neophodne za eliminiranje svih negativnih misli i za razvoj individualnog uma. Zahvaljujući pozitivnom afirmacím možemo transformirati bol u zdravlje, sreće i nesreće u mržnju u ljubav.

pozitivne afirmacije

Osjećam se puni energije.

Koristite pozitivne afirmacije, što je češće moguće – po mogućnosti dva puta dnevno i gledajte kako se vaš život mijenja na bolje. Privucite sve što želite!


  • Ja sam potpuno zdrava.
  • Moje tijelo i um funkcioniraju u savršenoj harmoniji.
  • Ja sam snažna i zdrava u srcu i umu.
  • Moje tijelo liječi brzo.
  • Ja volim sebe i sve druge.
  • Osjećam se puni energije.
  • Moje srce je uvijek otvoreno, sam pun energije.